Svetová populácia
Načítavanie...
Súčasná svetová populácia
 
Načítavanie...
Narodenia tento rok info
Načítavanie...
Narodenia dnes info
Načítavanie...
Úmrtia tento rok  
Načítavanie...
Úmrtia dnes  
Načítavanie...
Čistý prírastok populácie tento rok  
 
Vláda a Ekonomika
Načítavanie...
Celosvetové výdaje vlád na zdravotníctvo dnes
Načítavanie...
Celosvetové výdaje vlád na vzdelanie dnes
Načítavanie...
Celosvetové výdaje vlád na ozbrojené sily dnes
Načítavanie...
Vyrobené autá tento rok  
Načítavanie...
Vyrobené bicykle tento rok  
Načítavanie...
Predané počítače tento rok  
 
Spoločnosť a Médiá
Načítavanie...
Nové knihy vydané tento rok  
Načítavanie...
Noviny vydané do obehu dnes  
Načítavanie...
Predané televízne prijímače dnes  
Načítavanie...
Predané mobilné telefóny dnes  
Načítavanie...
Peniaze minuté na videohry dnes  
Načítavanie...
Používatelia internetu vo svete  
Načítavanie...
Odoslané e-maily dnes  
Načítavanie...
Zverejnené blogy dnes  
Načítavanie...
Tweety napísané dnes  
Načítavanie...
Vyhľadávania na Google dnes  
 
Životné prostredie
Načítavanie...
Úbytok lesov tento rok (v hektároch)  
Načítavanie...
Orná pôda stratená kvôli erózii tento rok (v hektároch)  
Načítavanie...
Emisie CO2 tento rok (v tonách)  
Načítavanie...
Dezertifikácia tento rok (v hektároch)  
Načítavanie...
Toxické chemikálie vypustené do ovzdušia, pôdy a vody tento rok (v tonách)  
 
Potrava
Načítavanie...
Podvýživení ľudia vo svete - v tomto momente  
Načítavanie...
Ľudia s nadváhou vo svete - v tomto momente  
Načítavanie...
Obézni ľudia vo svete - v tomto momente  
Načítavanie...
Ľudia, ktorí zomreli od hladu dnes  
Načítavanie...
Peniaze minuté na liečbu chorôb súvisiacich s obezitou v USA dnes  
Načítavanie...
Peniaze minuté na programy na chudnutie v USA dnes  
 
Voda
Načítavanie...
Voda skonzumovaná tento rok (v miliardách litrov)  
Načítavanie...
Úmrtia zapríčinené chorobami pochádzajúcimi z vody tento rok  
Načítavanie...
Ľudia bez prístupu k pitnej vode  
 
Energia
Načítavanie...
Energia použitá svetovo dnes (v MWh), pričom:  
Načítavanie...
- z neobnoviteľných zdrojov (v MWh)  
Načítavanie...
- z obnoviteľných zdrojov (v MWh)  
Načítavanie...
Solárna energia, ktorá zasahuje Zem dnes (v MWh)  
Načítavanie...
Vyťažená ropa dnes (v bareloch)  
Načítavanie...
Zostávajúca ropa (v bareloch) info
Načítavanie...
Dni do vypršania zásob ropy  
Načítavanie...
Zostávajúci zemný plyn (v boe) info
Načítavanie...
Dni do vypršania zásob zemného plynu  
Načítavanie...
Zostavajúce uhlie (v boe)  
Načítavanie...
Dni do vypršania zásob uhlia  
 
Zdravie
Načítavanie...
Úmrtia zapríčinené nákazlivými chorobami tento rok  
Načítavanie...
Úmrtia detí pod 5 rokov tento rok  
Načítavanie...
Potraty tento rok  
Načítavanie...
Úmrtia matiek počas pôrodu tento rok  
Načítavanie...
Ľudia infikovaní HIV/AIDS  
Načítavanie...
Úmrtia zapríčinené HIV/AIDS tento rok  
Načítavanie...
Úmrtia zapríčinené rakovinou tento rok  
Načítavanie...
Úmrtia zapríčinené maláriou tento rok  
Načítavanie...
Vyfajčené cigarety dnes  
Načítavanie...
Úmrtia zapríčinené fajčením tento rok  
Načítavanie...
Úmrtia zapríčinené alkoholom tento rok  
Načítavanie...
Samovraždy tento rok  
Načítavanie...
Svetové výdavky na nelegálne drogy tento rok  
Načítavanie...
Úmrtia zapríčinené cestnými dopravnými nehodami tento rok  

Preložil Tomáš Janáčik a Kamil Maráz
Please send us your feedback on the translation


 


Enter your email to receive Worldometer's updates (free, in English):