Pasaules Iedzīvotāju Skaits
Datu iegūšana...
Šī brīža Pasaules Iedzīvotāju skaits
 
Datu iegūšana...
Dzimuši šogad info
Datu iegūšana...
Dzimuši šodien info
Datu iegūšana...
Miruši šogad  
Datu iegūšana...
Miruši šodien  
Datu iegūšana...
Iedzīvotāju skaita pieaugums šogad  
 
Valdība un Ekonomika
Datu iegūšana...
Naudas patēriņš Veselības aprūpei visā pasaulē, šodien
Datu iegūšana...
Naudas patēriņš Izglītībai visā pasaulē, šodien
Datu iegūšana...
Naudas patēriņš Militārajai jomai visā pasaulē, šodien
Datu iegūšana...
Šogad saražotās automašīnas  
Datu iegūšana...
Šogad saražotie velosipēdi  
Datu iegūšana...
Šogad saražotie datori  
 
Sabiedrība un Medija
Datu iegūšana...
Šogad publicētās grāmatas  
Datu iegūšana...
Šodien apritē bijušās avīzes  
Datu iegūšana...
Pārdotie televizori visā pasaulē  
Datu iegūšana...
Pārdotie mobilie telefoni, šodien  
Datu iegūšana...
Šodien iztērētā nauda videospēlēm  
Datu iegūšana...
Interneta lietotāji, visā Pasaulē  
Datu iegūšana...
Šodien nosūtītie e-pasti  
Datu iegūšana...
Šodien veiktie blogu ieraksti  
Datu iegūšana...
"Tvīti" , šodien  
Datu iegūšana...
Šodien veiktie Google meklējumi  
 
Daba
Datu iegūšana...
Šogad izcirsti meži (hektāri)  
Datu iegūšana...
Erozijas dēļ zudušais zemes daudzums (ha)  
Datu iegūšana...
CO2 izmeši ,šogad (tonnas)  
Datu iegūšana...
Pārtuksnešošanās, šogad (hektāri)  
Datu iegūšana...
Rūpnīcu toksisko ķimikāliju piesārņojums dabā (tonnas)  
 
Pārtika
Datu iegūšana...
Nepietiekami paēduši cilvēki  
Datu iegūšana...
Cilvēki ar lieko svaru  
Datu iegūšana...
Cilvēki, kas cieš no aptaukošanās  
Datu iegūšana...
Šodien, cilvēki, kuri miruši bada dēļ  
Datu iegūšana...
Naudas patēriņs, lai ārstētu ar aptaukošanos saistītām slimībām ASV  
Datu iegūšana...
Naudas patēriņš svara zaudēšanas programmām ASV  
 
Ūdens
Datu iegūšana...
Ūdens patēriņš, šogad (miljards litri)  
Datu iegūšana...
Šogad miruši, piesārņota ūdens dēļ  
Datu iegūšana...
Cilvēki, kuriem nav pieejams tīrs dzeramais ūdens  
 
Enerģija
Datu iegūšana...
Šodien patērētā enerģija (MWh), kas sastāv:  
Datu iegūšana...
- no neatjaunojamem resursiem (MWh)  
Datu iegūšana...
- no atjaunojamiem resursiem (MWh)  
Datu iegūšana...
Saules enerģija, kas šodien apspīd Zemi (MWh)  
Datu iegūšana...
Šodien izpumpēta nafta (barelu)  
Datu iegūšana...
Nafta atlikusi (barelu) info
Datu iegūšana...
Dienas, līdz naftas izlietošanai  
Datu iegūšana...
Dabasgāze atlikusi (boe) info
Datu iegūšana...
Dienas, līdz dabasgāzes izlietošanai  
Datu iegūšana...
Atlikušais ogļu daudzums (boe)  
Datu iegūšana...
Dienas, līdz ogļu izlietošanai  
 
Veselība
Datu iegūšana...
Miruši, dēļ pārnēsājamām infekcijām  
Datu iegūšana...
Mirušie bērni, zem 5 gadi  
Datu iegūšana...
Šogad veikto abortu skaits  
Datu iegūšana...
Mirušo mātu skaits, dzemdību laikā  
Datu iegūšana...
HIV/AIDS inficēti cilvēki  
Datu iegūšana...
HIV/AIDS upuri, šogad  
Datu iegūšana...
Vēža upuri, šogad  
Datu iegūšana...
Malārijas upuri, šogad  
Datu iegūšana...
Šodien izsmēķēto cigarešu daudzums  
Datu iegūšana...
Smēķēšanas ierosinātās nāves, šogad  
Datu iegūšana...
Alkohola izraisītas nāves šogad  
Datu iegūšana...
Pašnāvības, šogad  
Datu iegūšana...
Naudas patēriņš, pērkot nelegālas narkotikas, šogad  
Datu iegūšana...
Ceļu satiksmes negadijumu upuri, šogad  

Iztulkojis Aleksis P. Lindemanis