Światowa populacja
Ładowanie danych...
Obecna populacja na świecie
 
Ładowanie danych...
Urodzeni w tym roku info
Ładowanie danych...
Urodzeni dzisiaj info
Ładowanie danych...
Zmarli w tym roku  
Ładowanie danych...
Zmarli dzisiaj  
Ładowanie danych...
Tegoroczny przyrost naturalny  
 
Rząd i Ekonomia
Ładowanie danych...
Wydatki na ochrone zdrowia przez rządy w dniu dzisiejszym
Ładowanie danych...
Wydatki na edukacje przez rządy w dniu dzisiejszym
Ładowanie danych...
Wydatki wojskowe przez rządy w dniu dzisiejszym
Ładowanie danych...
Auta wyprodukowane w tym roku  
Ładowanie danych...
Rowery wyprodukowane w tym roku  
Ładowanie danych...
Komputery sprzedane w tym roku  
 
Społeczeństwo i media
Ładowanie danych...
Pozycje ksiązkowe wydane w tym roku
Ładowanie danych...
Gazety wypuszczone do obiegu dnia dzisiejszego  
Ładowanie danych...
Sprzedanych telewizorów w dniu dzisiejszym  
Ładowanie danych...
Sprzedanych telefonów komórkowych dnia dzisiejszego  
Ładowanie danych...
Ilość wydanych pieniędzy na gry komputerowe w dniu dzisiejszym  
Ładowanie danych...
Użytkownicy internetu na świecie  
Ładowanie danych...
E-maili wysłanych dzisiaj  
Ładowanie danych...
Notki blogowne napisane w tym roku  
Ładowanie danych...
Wyslane tweetniecia dziś  
Ładowanie danych...
Wyszukiwanych haseł w Google dzisiaj
 
Środowisko
Ładowanie danych...
Powierzchnia lasów wycięta w tym roku (w hektarach)  
Ładowanie danych...
Grunty utracone w wyniku erozji gleby w tym roku (hektary)  
Ładowanie danych...
Emisja CO2 w tym roku ( w tonach)  
Ładowanie danych...
Pustynnienie w tym roku ( hektary)  
Ładowanie danych...
Toksyczne związki chemiczne uwalniane przez przemysł do naszego powietrza, gleby i wody w tym roku (tony)  
 
Jedzenie
Ładowanie danych...
Osób niedożywionych na świecie  
Ładowanie danych...
Osób z nadwagą na świecie  
Ładowanie danych...
Osób otyłych na świecie  
Ładowanie danych...
Osoby zmarłe z głodu na świecie dzisiaj  
Ładowanie danych...
Pieniądze wydane na choroby związane z otyłością w USA dzisiaj  
Ładowanie danych...
Pieniądze wydane na programy utrata masy ciała w USA dzisiaj  
 
Woda
Ładowanie danych...
Ilość wody zużytej w tym roku (w mld litrów)
Ładowanie danych...
Zgonów na choroby związane z wodą w tym roku  
Ładowanie danych...
Osoby bez dostępu do bezpiecznej wody pitnej
 
Energia
Ładowanie danych...
Energia zużyta na świecie dzisiaj (MWh), w tym:  
Ładowanie danych...
- z nieodnawialnych źródeł (MWh)  
Ładowanie danych...
- ze źródeł odnawialnych (MWh)  
Ładowanie danych...
Energia słoneczna docierająca do Ziemi dzisiaj (MWh)  
Ładowanie danych...
Ropa wypompowana dzisiaj (w baryłkach)  
Ładowanie danych...
Ropa pozostała (w baryłkach) info
Ładowanie danych...
Dni do końca złóż ropy  
Ładowanie danych...
Gazu zostanie (Bpr) info
Ładowanie danych...
Dni do końca gazu ziemnego  
Ładowanie danych...
Pozostało węgla (Bpr)  
Ładowanie danych...
Dni do końca węgla  
 
Zdrowie
Ładowanie danych...
Zgonów z powodu chorób zakaźnych w tym roku  
Ładowanie danych...
Zgonów dzieci poniżej 5 roku  
Ładowanie danych...
Aborcji w tym roku  
Ładowanie danych...
Zgony matek w czasie porodu w tym roku
Ładowanie danych...
Osób zakażonych HIV/AIDS  
Ładowanie danych...
Zgony spowodowane przez HIV / AIDS w tym roku  
Ładowanie danych...
Zgonów spowodowanych rakiem w tym roku
Ładowanie danych...
Zgonów spowodowanych malarią i w tym roku
Ładowanie danych...
Papierosów wypalonych w tym roku  
Ładowanie danych...
Zgonów spowodowanych paleniem papierosów w tym roku  
Ładowanie danych...
Zgonów spowodowanych alkoholem w tym roku  
Ładowanie danych...
Samobójstw w tym roku  
Ładowanie danych...
Pieniędzy wydancyh na narkotyki na świecie w tym roku  
Ładowanie danych...
Śmiertelnych ofiar wypadków drogowych wypadków drogowych w tym roku  

Przetłumaczone przez Malina